11 X 2019 Warsztaty z Anną Mróz
 Biblioteka zaprasza na kolejne warsztaty dla młodzieży pod hasłem „Kultura i słowo: Warsztaty Pracy z Głosem”, które poprowadzi Anna Mróz, 11 października 2019 r. o godz. 10.30 w sali klubu Biblioteki.

  
Image
 
Spotkanie odbędzie się w ramach realizowanego w tym roku w bocheńskiej Bibliotece projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Biblioteka teatrem słowa”. Poprowadzi je Anna Mróz, adiunkt w Instytucie Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, doktor nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: pedagogika. U źródła jej pasji, zainteresowań badawczych stoją studia polonistyczne, które ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła także Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu na Uniwersytecie Śląskim. Dlatego też proponowane warsztaty dedykowane będą w sposób szczególny pracy z głosem. To będzie dobry czas i miejsce, by spróbować różnorodnych ćwiczeń emisyjnych, zastanowić się w bardziej świadomy sposób nad właściwą troską o jego brzmienie, wyrazistość i pochylić nad światem znaczeń, które ludzki głos odsłania. Bo przecież głos jest jednym z najintymniejszych i najpiękniejszych środków wyrażających nasze wnętrze, jakie nam dano!

Nasz Gość jako pedagog i naukowiec bierze udział w licznych projektach naukowych i dydaktycznych, aktywnie i intensywnie wspierając i realizując twórcze działania w przestrzeni społecznej i troszcząc się o własny rozwój. Wśród inicjatyw, w których uczestniczyła znajduje się Akademia Mediacji, projekt w szczególny sposób dedykowany młodzieży, wspierający jej wrażliwość społeczną i kompetencje interpersonalne. Wśród projektów naukowych warto wymienić projekty ALBIE (Adults Literacies as Benefit to Inclusion and Equity) oraz SELI (Smart Ecosystem for Learning and Inclusion). Pierwszy z nich związany był z wypracowaniem kompleksowego, innowacyjnego modelu pracy z grupą młodych dorosłych, będących poza rynkiem pracy i systemem edukacyjnym, drugi dotyczy opracowania i wdrożenia otwartego dostępu do narzędzi i środowisk opartych na technologii informacyjno-komunikacyjnych w Unii Europejskiej i Ameryce Łacińskiej.

Anna Mróz jest osobą wrażliwą na piękno słowa, sztuki i natury. Wie, jak naprawdę słuchać słowa. Swoją pracą służy pedagogicznej refleksji nad tajemnicą ludzkiego języka. Wie, jak usłyszeć głos, a przede wszystkim: drugiego człowieka. Z otwartym sercem wychodzi mu naprzeciw. Daje temu dowód wspierając i uczestnicząc w różnorodnych inicjatywach, których przedmiotem troski są autentyczne potrzeby społeczne. Warto wspomnieć chociażby jej spotkanie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Świętochłowicach. Dzieli się swoją wiedzą i poszerza własne doświadczenie biorąc udział w licznych wyjazdach dydaktycznych w ramach programu wspierającego rozwój pracowników nauki i współpracę z uczelniami wyższymi całego świata Erasmus +. Jako dydaktyk i naukowiec dzieliła się swoim doświadczeniem w Czechach, na Litwie, w Estonii, we Włoszech, w Portugalii i w Hiszpanii.
 
Spotkajmy się, by lepiej usłyszeć samego siebie i drugiego człowieka świadomie pracując nad własnym głosem. Zapraszamy 11 października 2019 r. o godz. 10:30 do sali klubu bocheńskiej Biblioteki, ul. Mickiewicza 5. Liczba miejsc ograniczona, zapisy pod numerem tel. 14 614 52 26.

 
© 2006-2019 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni Poczta  |  Redakcja  |  Twórcy  |