21 VI 2019 Wakacyjny konkurs
 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni, Dział Instrukcyjno – Metodyczny, zapraszają dzieci z Powiatu Bocheńskiego do udziału w wakacyjnym konkursie plastyczno – literackim „Misie – znane i nieznane”.                                                                                    


Pluszowy Miś od ponad stu lat jest ulubioną maskotką i wiernym przyjacielem dzieci na całym świecie. Towarzyszy im w codziennym życiu dzieląc z nimi chwile radości, bywa także powiernikiem smutków. Miś stał się jednym z ulubionych bohaterów literatury dziecięcej i na stałe zagościł w świecie bajek. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej postać ulubionego misia – bohatera literackiego lub filmowego.

Celem konkursu jest inicjowanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie zainteresowań artystycznych, rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni twórczej, przybliżenie najmłodszym historii powstania pluszowego misia. Podsumowanie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi w październiku 2019 r. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bochni.

Konkurs ma zasięg powiatowy, adresowany jest do uczniów Szkół Podstawowych, a honorowy patronat roztoczył nad nim Starosta Bocheński Adam Korta.

Regulamin konkursu „Misie – znane i nieznane”
1.  Organizatorem konkursu jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni.
2.  Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do 18.09.2019 r. do siedziby PiMBP w Bochni, ul. Mickiewicza 5 lub do Biblioteki Gminnej na terenie Powiatu Bocheńskiego.
3.  W konkursie mogą brać udział dzieci ze szkół podstawowych  z terenu Powiatu Bocheńskiego.
4.  Praca konkursowa ma być pracą plastyczną, wykonaną dowolną techniką o wielkości nie przekraczającej formatu A3.
5.  Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę informacjami: tytuł książki lub filmu, miejscowość, imię, nazwisko oraz wiek autora pracy, nazwa Biblioteki, telefon kontaktowy.
6.  Jury oceniając prace będzie brało pod uwagę zgodność pracy z tematem, walory estetyczne, oryginalność i kreatywność autorów prac oraz samodzielność wykonania.
7.  Prace będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych: kategoria I (I – III klasa), kategoria II (IV – VI klasa), kategoria III (VII – VIII klasa). Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.
8.  Nadesłane prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu.
9.  Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi w październiku 2019 r. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bochni. O dokładnym terminie uroczystości laureaci i wyróżnieni będą zawiadomieni telefonicznie.
10. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na:
a. przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z dn. 24 maja 2018 r.  poz. 1000)
b. przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku na stronie internetowej i facebook’u PiMBP w Bochni oraz innych dokumentach potwierdzających realizację działań projektowych.
11. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
 
© 2006-2019 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni Poczta  |  Redakcja  |  Twórcy  |