10 VI 2019 "Strach się bać" Michała Nawrockiego
 W ramach Bocheńskiego Festiwalu Literacki oKruch w bocheńskiej Bibliotece odbył się wykład dr hab. Michała Nawrockiego „Strach się bać. Ostrożne wprowadzenie w literaturę grozy”.
  
Image
 


Michał Nawrocki, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, literaturoznawca, miłośnik poezji i filozofii, historyk literatury, autor kilku monografii, podręcznika dla szkół średnich oraz kilkudziesięciu artykułów i szkiców krytycznych. Ekspert do spraw inwestycji, służących potrzebom badań naukowych oraz infrastruktury informatycznej nauki w Zespole Specjalistycznym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wykład w bocheńskiej Książnicy przybliżył słuchaczom tematykę, specyfikę, twórców zarówno tych współczesnych jak i tych , którzy byli prekursorami gatunku. Prelegent opowiadał o bohaterach i postaciach charakterystycznych dla literatury grozy, operującej motywami, które budzą u czytelnika silne reakcje emocjonalne.

Spotkanie było jedną z imprez Festiwalu Literackiego oKruch, organizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bochni i Bibliotekę, współfinansowanego ze środków Gminy Miasta Bochnia.

 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image

 
© 2006-2019 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni Poczta  |  Redakcja  |  Twórcy  |