6 V 2019 Warsztaty "Daj swój głos poezji"
 W poniedziałek 6 maja 2019 r. gościliśmy w bocheńskiej Bibliotece Juliusza Chrząstowskiego, który przeprowadził warsztaty teatralne pt. „Słowo liryczne czyli daj swój głos poezji".
  
Image
 

Juliusz Chrząstowski, aktor teatralny i filmowy, reżyser i świetny instruktor, zawodowo związany z Narodowym Starym Teatrem w Krakowie, przez kilka godzin pracował z grupą rodzimej młodzieży nad tekstem poetyckim. Przeprowadził szereg ćwiczeń głosowych, udzielił wielu cennych wskazówek, dotyczących właściwej postawy w czasie deklamowania, zasady utrzymywania kontaktu wzrokowego z widzem, właściwego akcentowania i poprawnego wymawiania poszczególnych słów. Wskazał również, co niezwykle istotne w tej sferze aktywności, jak budować własną interpretację tekstu i jak nadać mówionemu słowu osobisty sens.

Zwieńczeniem warsztatów było wystawienie spontanicznego mini spektaklu pt „Zoo”, na kanwie wierszy Jana Brzechwy. Młodzi adepci sztuki aktorskiej wcielili się w postaci z popularnych krótkich wierszyków o zwierzętach i doskonale odegrali przydzielone im role.

Warsztaty teatralne z Juliuszem Chrząstowskim zorganizowano w ramach projektu „Biblioteka Teatrem Słowa”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
© 2006-2019 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni Poczta  |  Redakcja  |  Twórcy  |