24 IV 2019 Seminarium dla bibliotekarzy
 W sali klubu bocheńskiej Biblioteki 24 kwietnia 2019 r. odbyło się wiosenne seminarium dla bibliotekarzy powiatu bocheńskiego.


Uczestników spotkania powitała dyrektor Biblioteki Dorota Rzepka, po czym przedstawiła program szkolenia i zaprosiła przybyłych bibliotekarzy na zbliżający się Dzień Bibliotekarza.

W pierwszej części pani Magdalena Szczeblewska, kierująca Biblioteką Pedagogiczną w Bochni, zaprezentowała działalność  Biblioteki, jej bogate zbiory i ich profil. Biblioteki pedagogiczne od blisko stu lat stanowią istotny element polskiego systemu oświatowego. Jako placówki specjalistyczne wspierają pracę instytucji oświatowych, nauczycieli, a także studentów i uczniów oraz wszystkich pragnących podnosić swoje kwalifikacje w procesie samokształcenia. Magdalena Szczeblewska omówiła ciekawą i zróżnicowaną ofertę edukacyjną, którą stanowią m.in. konkursy czytelnicze, gry literackie, warsztaty kaligrafii, celebrowanie świąt okołoksiążkowych, zajęcia z uczniami Ośrodka Szkolno - Wychowawczego a także szkolenia i warsztaty metodyczne dla nauczycieli. Przez te formy pracy Biblioteka stara się trafić do różnych grup społecznych: dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych. Na zakończenie  swojego wystąpienia, parafrazując  myśl z prawa Ranganathana, stwierdziła, że współczesne biblioteki, także pedagogiczne są żywym i rozwijającym się organizmem.

Drugą część szkolenia wypełnił wykład Marty Krupskiej, bibliotekarza Czytelni dla Dorosłych oraz pracownika Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, „Między prywatnym a publicznym zwycięstwem – kilka słów o  zasadach skutecznego przewodnictwa w kulturze”. Refleksja podjęta w czasie wykładu koncentrowała się na istotnym współcześnie pytaniu: co to znaczy być liderem i czym jest przywództwo oparte na wartościach. Prelegentka zaproponowała: postawienie sobie nawzajem pytania o to, czym jest rozwijanie wizji i poszukiwanie właściwej drogi ich realizacji, kształtowanie spójności celów i budowanie zespołu, inspirowanie innych, wspieranie własnego rozwoju oraz rozwoju społecznego. Rozmowy o kierowaniu sobą, budowaniu bliskości z drugim człowiekiem, o przywództwie opartym na etyce i pracy nad charakterem. Inspiracją dla rozważań była książka Stevena Covey’a „7 nawyków skutecznego działania”.  Stworzyło to okazję, byśmy mogli wzajemnie podzielić się wiarą, że Biblioteka to przestrzeń, w której można skutecznie i owocnie pracować nad osobistym i społecznym rozwojem, przestrzeń budowania indywidualnej skuteczności w realizowanym przez siebie działaniu w oparciu o odniesienie do prawdziwych wartości i zasad.

 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image


 
© 2006-2019 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni Poczta  |  Redakcja  |  Twórcy  |