16 IV 2019 Projekty dofinansowane przez MKiDN
  W 2019 r. bocheńska Biblioteka zaproponuje wiele interesujących działań dzięki grantom pozyskanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dofinansowanie uzyskały dwa projekty w priorytecie Partnerstwo dla Książki: „Biblioteka Teatrem Słowa” i „Audiobook kontra książka czyli z czym lepiej podróżować?
 
Image
 
 
Autorami pierwszego projektu pt. „Biblioteka Teatrem Słowa” są bibliotekarze z Czytelni dla Dorosłych, którzy zaproszą do spotkania ze słowem w poezji, dramacie i teatrze współczesnym. Zaplanują młodzieży warsztaty, które pomogą w świadomy sposób pracować z poetyckim słowem, warsztaty, mające na celu przybliżyć uczestnikom spotkań formy, metody i możliwości pracy z tekstem dramatycznym. Kolejne to warsztaty emisji głosu i kultury żywego słowa. Poszerzą one wiedzę na temat funkcjonowania aparatu głosowego wprowadzą w tajniki pracy z elementami retoryki, właściwą akcentacją i dykcją. Zaprosimy młodych również na spotkanie z dramą czyli do odkrywanie wyobraźni i twórczości. Wśród wydarzeń, zaplanowano dwa wieczory – otwarte spotkania z poezją i teatrem. Pierwszy z nich będzie rodzajem „salonu poezji”. Centrum tego wieczoru stanowić będzie spotkanie z aktorem, który podzieli się z gośćmi wieczoru tekstami poetyckimi, czytając je w profesjonalny i  - równocześnie – osobisty sposób. Kolejny wieczór będzie poświęcony rozmowom o teatrze. Zasadniczą ideą tego spotkania będzie przypomnienie wielkich postaci polskiego teatru i polskiej kultury – tych, którzy uczyli kilka ostatnich pokoleń wiary w moc i znaczenie słowa.

Drugi projekt „Audiobook kontra książka czyli z czym lepiej podróżować?” to propozycja Działu Zbiorów Audiowizualnych. Projekt ma na celu wzmożone działania mające na celu zachęcenie uczestników do sięgnięcia po książkę w formie audiobooka. W działaniach zadania zaplanowano: spotkania z podróżnikami, ludźmi z pasją, kucharzem, który opowie o „smakach świata”, quiz przypraw, przegląd muzyki świata poprzez koncert muzyczny, konkurs literacko – plastyczny, wystawy – plastyczną i fotograficzną, spotkania z pisarzami pokazującymi nam świat literacko oraz wycieczkę krajoznawczą. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie: z czym lepiej podróżować – z książką audio i słuchawkami czy książką i mapą tradycyjną. Udowodnimy, że Biblioteka to nie tylko wypożyczalnia, ale miejsce spotkań, relaksu, refleksji, inspiracji, dobrej zabawy i integracji.


Szczegółowe informacje o wszystkich działaniach w ramach projektów będą dostępne na stronie internetowej Biblioteki i Facebooku oraz w lokalnych mediach. Już dziś zachęcamy wszystkich do śledzenia informacji i udziału w proponowanych wydarzeniach. Wstęp na wszystkie spotkania i imprezy będzie bezpłatny. Wszystkie działania w ramach projektu będą miały zasięg powiatowy i odbywać się będą od sierpnia do listopada w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bochni.

 
© 2006-2019 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni Poczta  |  Redakcja  |  Twórcy  |