11 IV 2019 Seminarium "Spojrzeć w przyszłość"
 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bochni w otwartym konkursie ofert z zakresu kultury otrzymało od Starostwa Powiatowego w Bochni dofinansowanie na realizację projektu edukacyjnego „Spojrzeć w przyszłość - seminarium naukowe”.


                                                                                                                                               
Nowoczesny bibliotekarz, pedagog czy pracownik kultury musi być kreatywny, aktywny i tak oddziaływać na swoje środowisko aby każdy  mógł uczestniczyć w atrakcyjnej ofercie kulturalnej. Ale skąd nieustannie brać energię? Jak otworzyć się na zmiany? Jak odczarować stereotypy? Skąd brać pomysły na skuteczne i satysfakcjonujące formy i metody pracy?

W odpowiedzi na te i jeszcze wiele innych pytań oraz oczekiwania i wymagania współczesnego użytkownika Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bochni zorganizuje dla mieszkańców Bocheńszczyzny sesję naukową, która będzie kontynuacją rozpoczętego w roku ubiegłym cyklu jesiennych wydarzeń kulturalnych.

Zaproponujemy uczestnikom seminarium udział w ciekawych warsztatach i wysłuchanie interesujących referatów z zakresu nowych technologii, innowacyjności czy nowych metod pracy z naciskiem na trudności w promocji kultury, czytania i na zastosowanie nowatorskich, niekonwencjonalnych metod w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz seniorami. Będzie to czas czerpania z wiedzy i dorobku specjalistów aby poszerzyć kompetencje zawodowe pracowników kultury oraz możliwość podzielenia się doświadczeniem z innymi praktykami.

 
 
© 2006-2019 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni Poczta  |  Redakcja  |  Twórcy  |