11 I 2019 Noc w Bibliotece
 Pociągają Was tajemnice, szyfry, tajne hasła i zagadki? Lubicie zagmatwane historie? To nocne spotkanie z detektywami jest w sam raz dla Was! Zapraszamy na "Noc w Bibliotece", 11 stycznia 2019 r. o godz. 19.30.
 

Od czego zaczniemy? Dobry pseudonim to podstawa! Tak więc pierwszym Waszym zadaniem będzie wylosowanie sobie na tę noc zagadkowego pseudonimu. A później? A później dzielimy się na dwa zespoły i przystępujemy do zabawy. Uwaga! Niektóre z zadań mogą być bardzo trudne. Czy sobie poradzicie? Przekonajcie się sami… Zapraszamy wszystkie chętne dzieci do udziału w Nocy w Bibliotece pod hasłem „Detektywi w akcji”.

Warunkiem uczestnictwa jest bycie czytelnikiem bocheńskiej Biblioteki lub jej filii oraz wypełniony przez rodzica/opiekuna formularz zgody (załącznik nr1 do regulaminu). Termin akcji: noc 11 na 12 styczeń 2019 r., początek od godz. 19.30. Formularze zgody prosimy dostarczyć do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży PiMBP w Bochni, ul. Mickiewicza 5, tel. 14 614 52 23 do dnia 9 stycznia 2019 r. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z poniższym regulaminem.

REGULAMIN AKCJI „NOC W BIBLIOTECE”
&1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Organizatorem akcji „Noc w bibliotece” jest Oddział dla Dzieci i Młodzieży Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni.
2.    Akcja odbędzie się w nocy z dnia 11 na 12 stycznia 2019 r. (z piątku na sobotę) w godzinach 19.30 – 7.00.
3.    Miejsce akcji Biblioteka Główna przy ul. Mickiewicza 5.
4.    Regulamin dostępny jest w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Mickiewicza 5, II p. oraz na stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka-bochnia.pl
5.    Uczestnictwo w akcji jest bezpłatne.
6.    Akcja skierowana jest do dzieci w wieku 8 – 12 lat, będących czytelnikami bocheńskiej Biblioteki i jej fili.
7.    Liczba osób biorących udział w akcji jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
&2 ZASADY
1.    Warunkiem uczestnictwa w akcji jest dostarczenie zgody rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo dziecka w organizowanej akcji (wzór - załącznik nr 1 do Regulaminu) do dnia 9 stycznia 2019 r.
2.    Uczestnik akcji powinien być w dobrym stanie zdrowia.
3.    Podczas akcji organizator wymagać będzie od dzieci kulturalnego zachowania, szanowania cudzych i własnych rzeczy oraz zwracania się z wszelkimi problemami do osób prowadzących.
4.    Uczestnicy przynoszą z sobą rzeczy, na których będą mogły spać: śpiwory, koce, karimaty itp., ciepły ubiór do spania, szczoteczkę i pastę do zębów.
5.    Organizator zapewnia uczestnikom kolację i śniadanie.
6.    Podczas całej akcji obowiązuje bezwzględny zakaz wychodzenia z Biblioteki. W przypadku złamania zakazu oraz złego i problemowego zachowania się dziecka, bibliotekarz powiadamia telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych, którzy mają obowiązek odebrania dziecka z Biblioteki.
7.    Organizator nie odpowiada za rzeczy zniszczone lub zgubione przez dzieci w czasie trwania akcji.
&3 ZASTRZEŻENIA PRAWNE
1.    Udział w akcji wiąże się z podaniem danych osobowych dziecka oraz rodzica/opiekuna prawnego. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem – (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z dn. 24 maja 2018 r.  poz. 1000) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz.  1204 ze zm.).
2.    Administratorem danych osobowych jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni, przy ul. Mickiewicza 5. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji postanowień akcji i w zakresie niezbędnym do ich wykonania.
3.    Przystępując do udziału w niniejszej akcji każdy rodzic/opiekun prawny dziecka wyraża zgodę na umieszczanie zdjęć dziecka na facebook’u oraz stronie internetowej Organizatora www.biblioteka-bochnia.pl celem udokumentowania akcji.
&4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Przystąpienie do udziału akcji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
2.    Wszelkich dodatkowych informacji na temat akcji udzielają bibliotekarze pod nr tel. 14 614 52 23.

Zał. nr1

                        
 
© 2006-2019 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni Poczta  |  Redakcja  |  Twórcy  |