16 X 2018 Czytelna myśl
 Pragnąc otworzyć nową przestrzeń, która stałaby się ważnym miejscem budowania więzi z młodymi ludźmi Czytelnia dla Dorosłych bocheńskiej Biblioteki uruchomiła nowy cykl spotkań dla młodzieży pod hasłem „Czytelna myśl”.


16 października 2018 r. w Sali Klubu Biblioteki odbyło się spotkanie z młodzieżą licealną I LO w Bochni inaugurujące  pierwszy sezon cyklu „Czytelna myśl”: „Rozmowy o odpowiedziach w Tobie ukrytych”. Sezon I określiliśmy hasłem „Myśl, która słucha Ciebie” jest zaproszeniem skierowanym do młodzieży szkół średnich, która, przygotowując się stopniowo do złożenia egzaminu dojrzałości poszukuje okazji do tego, by skonfrontować się z wielkimi pytaniami filozofii i psychologii, czuje potrzebę odkrycia dla samych siebie przestrzeni do refleksji i zastanowić się nad własnym rozwojem i tworzeniem więzi z innymi. Spotkania rozpoczęliśmy od podjęcia próby zadania sobie pytania o to, co to znaczy być człowiekiem i na czym dziś mielibyśmy oprzeć rozumienie i rozwijanie humanizmu.

Sam rozwój rozważań i dyskusji w obrębie całego proponowanego cyklu spotkań podzieliliśmy na trzy części, które w odwołaniu do znanego sformułowania, przypisywanego św. Augustynowi „W rzeczach koniecznych: jedność, w wątpliwościach: wolność, we wszystkim: miłość” odwoływać się będą do wspólnych nam fundamentalnych ludzkich doświadczeń, do problematyki inności i odrzucenia oraz zasadniczych kwestii związanych z komunikacją, budowaniem bliskości i pokoju. A przed nami następujący program spotkań:

I W rzeczach koniecznych: jedność -  konfrontacje z pytaniami o tożsamość i sens.
1.    Co to znaczy być człowiekiem? – pytania o nowy humanizm
2.    Dlaczego tak trudno być przyzwoitym człowiekiem? – pytania o  dobro i zło
3.    Cierpienie  i śmierć – pytania o sens
4.    Jakie życie warte jest przeżycia? - rozmowy o szczęściu

II.  W wątpliwościach: wolność - rozmowy w spotkaniu z innym
5.    Twarze odtrącenia – o tym, co odkrywamy w spotkaniu z innością
6.    Bądźcie pozdrowieni nadwrażliwi - rozmowy o emocjach i cierpieniu psychicznym

III We wszystkim miłość - rozmowy o skuteczności i komunikacji
7.    Skuteczne działanie – rzecz o byciu liderem i wartościach
8.    Porozumienie i więź – o komunikacji budującej bliskość
9.    Abyśmy nie zginęli jak szaleńcy – o komunikacji budującej pokój

Cieszymy się z nowej okazji, by spotkać i porozmawiać o ważnych sprawach, które nas wszystkich dotyczą!

 
© 2006-2019 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni Poczta  |  Redakcja  |  Twórcy  |