30 X 2018 Marian Kęsek - Człowiek Księgi
 Podczas wtorkowego spotkania w Bibliotece zatytułowanego „Marian Kęsek – Człowiek Księgi” wspominano zmarłego przed dwoma laty, mieszkającego w Bochni, historyka pracującego w Bibliotece Jagiellońskiej.

Dr Marian Kęsek był historykiem i politologiem, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowcą akademickim. Przez ponad 40 lat związanym zawodowo z Biblioteką Jagiellońską, w której przeszedł przez wszystkie oddziały. W swoich pracach badawczych początkowo zajmował się problematyką hutnictwa wczesnośredniowiecznego w regionie świętokrzyskim, z czasem swoje zainteresowania skierował w stronę historii Kościoła w Polsce. Publikował w Biuletynie Biblioteki Jagiellońskiej i w wydawnictwie Małopolska. Jego artykuły ukazywały się również w bocheńskiej prasie regionalnej. Zmarł 14 października 2016 roku i jest pochowany w Bochni na cmentarzu na Łychowie.

Podczas spotkania, na którym gościli bliscy bohatera wieczoru, poznaliśmy osobę Mariana Kęska wieloaspektowo. Jakim był członkiem rodziny, dziadkiem dowiedzieliśmy się dzięki wspomnieniom wnuka Łukasza, które przeczytał Piotr Widła.

O ścieżkach zawodowych opowiedział jego przyjaciel i wieloletni współpracownik dr Sebastian Grudzień - historyk, pracownik Biblioteki Jagiellońskiej, autor biogramu Mariana Kęska do Biuletynu BJ. Po obronie pracy magisterskiej „Templariusze w Polsce” Marian Kęsek rozpoczął pracę w Bibliotece Jagiellońskiej gdzie systematycznie zdobywał kolejne stopnie awansu zawodowego i obejmował kolejne stanowiska w jednostkach bibliotecznych o zróżnicowanym profilu, Oddziałach: Gromadzenia Zbiorów, Katalogów, Opracowania Druków Zwartych, Opracowania Wydawnictw Ciągłych, Rękopisów i Sekcji Mikrografii. Powierzono mu kierownictwo Wydziałowej Biblioteki Prawniczej UJ. Uczestniczył w pracach Normalizacyjnej Komisji Problemowej ds. Mikrografii, a następnie Komitetu Technicznego, działającego w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Brał udział w edycji rękopisów średniowiecznych. Ponadto opublikował kilka biogramów zmarłych pracowników BJ. W Bochni nauczał w Liceum dla Pracujących a w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu przygotowywał więźniów do matury. Jego wykłady inaugurowały sezony działalności Bocheńskiego Uniwersytetu Otwartego przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Bochni. Atmosfera panująca w BJ wpłynęła na utwierdzenie w Marianie Kęsku umiłowania nauki i szacunku do wiedzy. Był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” BJ.

Książkę "Wizerunek Kościoła katolickiego w Polsce do 1945 r. na łamach Żołnierza Wolności w latach 1950 - 1990", będącą opublikowaną pracą doktorską Mariana Kęska, omówił Jerzy Pączek - historyk i nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym w Bochni. Podkreślając bardzo solidne, usystematyzowane, poparte bogatą bibliografią omówienie tematu bardzo istotnego w naszej historii bo dotyczącego propagandy antykościelnej obecnej we wszystkich środkach masowego przekazu w okresie PRL na przykładzie jednego czasopisma.

Obrazu dopełni tekst Andrzeja Pacuły, poety, satyryka i redaktora, poświęcony Marianowi Kęskowi, przeczytany przez autora: „Człowiek Księgi”, z którego zaczerpnięto tytuł spotkania wspominkowego. Na zakończenie opowieści wspomnienia uzupełniła Janina Kęsek, żona bohatera wieczoru. Wszyscy zainteresowani mogli nabyć omawianą publikację. Zainteresowanych jej przeczytaniem zapraszamy do Biblioteki, gdzie jest dostępna.

 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
  
Image
 

                  
 
© 2006-2019 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni Poczta  |  Redakcja  |  Twórcy  |