15 X 2018 Konkurs plastyczny - ogłoszenie wyników
 W bocheńskiej Bibliotece uroczyście podsumowano wakacyjny konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Bocheńszczyzna – moja Mała Ojczyzna” i wręczono nagrody jego laureatom.

Konkurs zorganizowało Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bochni oraz Biblioteka w ramach projektu „Przez pryzmat niepodległości do współczesności”, realizowanego przy wsparciu finansowym Powiatu Bocheńskiego. Jego celem było promowanie postaw patriotycznych w wymiarze lokalnym, promowanie walorów przyrodniczych i zabytków architektonicznych powiatu bocheńskiego, uwrażliwianie na piękno otoczenia, w którym mieszkamy oraz rozbudzanie wrażliwości artystycznej dzieci. Na konkurs wpłynęło 110 prac. Najczęściej prace przedstawiały zabytki architektury: Zamek w Wiśniczu, zabytkowe budynki, kościoły - m.in. kościół św.  Leonarda w Lipnicy Murowanej, kościół w Trzcianie, kościół w Leszczynie, kapliczki i krzyże przydrożne. Liczną grupę stanowiły prace poświęcone cmentarzom z I wojny światowej. Najmniej prac ukazywało uroki przyrody naszego powiatu, wśród nielicznych znalazły się Kamienie Brodzińskiego w Rajbrocie, Dąb Wolności w Łapanowie oraz Dąb Św. Onufrego w Bratucicach.

Komisja konkursowa w składzie: Donisława Golonka – nauczyciel plastyki, Bernadetta Macheta– instruktor PiMBP w Bochni i Beata Piskór – instruktor PiMBP w Bochni, dokonała oceny i przyznała nagrody. Laureatami konkursu zostali:

Kategoria I (7 – 9 lat)
I miejsce:  Katarzyna Szcząchor /Łapczyca/, Wiktoria Jankowicz /Chełm/
II miejsce: Zuzanna Lorek /Łapczyca/, Kalina Kukla /Łąkta Górna/, Jula Grabowska /Brzeźnica/
III miejsce: Krzysztof Kukla /Kamionna/, Michał Niwiński /Cikowice/, Gabriela Szewczyk /Cikowice/
Wyróżnienia:
Oliwia Maciejasz, Dominika Gnyla, Aleksandra Krawczyk, Julia Mucha, Laura Krawczyk,  Amelka Cholewa

Kategoria II (10- 13 lat )

I miejsce: Paulina Gacek /Leszczyna/, Agnieszka Pastuszak /Kamionna/
II miejsce: Justyna Janas /Łąkta Górna/, Agata Adamczyk /Łeszczyna/
III miejsce: Wiktoria Witoniowska /Łeszczyna/
Wyróżnienia:
Adrian Kobyłko, Laura Chojecka, Dominika Wolnik, Gabriela Kurczak, Oliwer Płaneta, Maciej Rachfał, Martyna Poznańska, Justyna Adamczyk

Ponadto Komisja przyznała wyróżnienie pozaregulaminowe Wiktorii Majka.

Serdecznie gratulujemy laureatom i dziękujemy za przybliżenie w formie plastycznej przyrody i zabytków powiatu bocheńskiego. Prace nagrodzone, wyróżnione i najciekawsze będą zaprezentowane na wystawie w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży PiMBP oraz w Filii nr 2 w Chodenicach.

 
Image
 
Image
Image
 
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
© 2006-2019 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni Poczta  |  Redakcja  |  Twórcy  |