3 X 2018 Seminarium historyczne
 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Odział w Bochni i bocheńska Biblioteka byli organizatorami seminarium historycznego „Bo wolność krzyżami się mierzy”, które odbyło się 3 października 2018 r.

Seminarium historyczne, zainspirowane 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, jest propozycją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w ramach realizacji projektu „Przez pryzmat niepodległości do współczesności ”, dofinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Bochni.

Spotkanie rozpoczął Janusz Paprota -  bocheński historyk, nauczyciel, popularyzator historii rodzinnego miasta i okolicznych miejscowości, autor artykułów, publikacji i wykładów, twórca strony internetowej „Historia Ziemi Bocheńskiej. Jego wykład pt. „Szlak żołnierskich mogił  z okresu I Wojny Światowej – osobliwość historyczno – turystyczna powiatu bocheńskiego”, podparty ciekawą prezentacją pokazał wieloaspektową stronę tych miejsc pamięci. Na terenie Bocheńszczyzny zachowało się po dzień dzisiejszy wiele cmentarzy wojskowych z okresu I Wojny Światowej lub kwater z mogiłami żołnierzy na cmentarzach komunalnych i parafialnych. Są one nie tylko interesującymi zabytkami architektonicznymi, nie tylko pomnikami będącymi świadectwem minionej historii, są również atrakcją dla turystów. Największe i najpiękniejsze cmentarze znajdują się na południu powiatu. Należy do nich zaliczyć cmentarze w Królówce, Leszczynie, Rajbrocie, Woli Nieszkowskiej  i Żegocinie. Niewielkie, ale często pełne uroku, cmentarze i kwatery wojskowe znajdują się także m.in. w Lipnicy Murowanej, Łapanowie, Łąkcie Dolnej, Nieprześni, Nowym Wiśniczu, Rajbrocie, Sobolowie czy Trzcianie. Większość obiektów jest zadbana i przystosowana do zwiedzania, choć w przypadku niektórych nekropolii istnieje problem z dostępnością komunikacyjną, gdyż  leżą z dala od głównych dróg.

Kolejny wykład przeniósł słuchaczy na odległe Kresy. Niezwykłe miejsce wśród tych, którzy walczyli jesienią 1918 roku o wolną Polskę zajmują dzieci i młodzież walczące o Lwów - czyli słynne Orlęta Lwowskie. W skład oddziałów ochotniczych wchodzili studenci, uczniowie, zarówno chłopcy jak i dziewczęta,  łącznie uczestniczyło w walkach  – czy to z bronią w ręku lub w służbach pomocniczych – ponad sześć tysięcy osób, a najmłodszy uczestnik miał 9 lat. W dramatyczny świat tamtych dni wprowadził słuchaczy Bogdan Kasprowicz – prawnik, publicysta, poeta, rodzinnie związany ze środowiskiem ormiańskim oraz ukochanym Lwowem, kolekcjoner pamiątek z czasów gdy Lwów należał do Polski, autor książek i wierszy na temat ukochanego miasta. W sposób niezwykle emocjonalny snuł opowieść o małoletnich obrońcach miasta, którzy w listopadzie 1918 roku ofiarnie i heroicznie walczyli z przeważającymi siłami ukraińskimi, dając przykład niezwykłego patriotyzmu oraz bohaterstwa. Opowieść ilustrował autentycznymi wspomnieniami swoich przodków, walczących zarówno w powstaniu styczniowym, w Legionach jak i w obronie Lwowa.

Spotkanie zakończyło wspólne śpiewanie pieśni i piosenek, które towarzyszyły młodym strzelcom i legionistom, które pozwalały przetrwać trudy walki,
dodawały otuchy i rozweselały, a które są częścią naszej historii i narodowej kultury. Śpiewanie poprowadził Bogdan Kasprowicz, przy akompaniamencie Stanisława Domańskiego.

 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image 
© 2006-2019 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni Poczta  |  Redakcja  |  Twórcy  |