15 X 2018 "Nagraj własny audiobook!"
 Dział Zbiorów Audiowizualnych bocheńskiej Biblioteki zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na nagranie własnego audiobooka.

  
Image
 
 
Jak to zrobić? Zainspiruj się i sprawdź, jak robią to najlepsi polscy aktorzy! W Dziale można wypożyczyć ponad 3 tysiące tytułów audiobooków i posłuchać jak czytają profesjonalni lektorzy. Audiobooki są coraz częściej spotykaną formą „czytania” i zapoznawania się z książkami. Ich największym plusem jest fakt, że możemy zabrać je ze sobą wszędzie.

Każdy z nas ma ulubioną powieść, wiersz, opowieść czy bajkę, którą zna praktycznie na pamięć. A gdyby tak podzielić się nimi z innymi… może właśnie w formie audiobooków? Nagraj i stwórz swojego własnego audiobooka! Pamiętaj, że nagrywając tekst zaczynamy od podania imienia i nazwiska jego autora oraz tytułu. Wiersze, wierszyki, krótkie opowiadania, malutkie książeczki można przeczytać i nagrać w całości, natomiast z dłuższych historii należy wybierać fragment lub fragmenty.

Jak nagrać dobrego audiobooka? Kilka wskazówek: w miejscu, w którym czytasz powinien panować spokój i cisza! Przed rozpoczęciem nagrania przeczytaj kilkakrotnie tekst głośno na próbę! Sprawdź czy sprzęt do nagrywania jest sprawny! Nagrywając czytaj głośno, wyraźnie a przede wszystkim powoli, odpowiednio intonując głoski! Powodzenia! Na Wasze audiobooki czekamy do 15 października 2018 r. Na zwycięzców czekają nagrody. Szczegóły konkursu w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej Biblioteki i profilu Facebook. Konkurs odbywa się w ramach realizacji projektu „Audiobook uczy, bawi, rozwija…” dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Regulamin konkursu „Nagraj własny audiobook!”
Organizator: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni, Dział Zbiorów Audiowizualnych.
Adresaci konkursu: dzieci od 12 lat, młodzież i dorośli.
Cele konkursu:
1.    Popularyzowanie czytelnictwa i literatury polskiej, promocja audiobooków oraz Biblioteki jako miejsca kultury,
2.    Nabywanie umiejętności posługiwania się nowoczesną technologią,
3.    Uaktywnienie czytelników poprzez udział w konkursie,
4.    Umożliwienie bliższego zapoznanie się z tekstem literackim oraz sztuką interpretacji dzięki nagraniu go na nośniku elektronicznym.
Temat:
Tematem wiodącym konkursu jest literatura polska dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Konkurs polega na nagraniu wybranego fragmentu książki w języku polskim, pochodzącego z literatury polskiej, na nośniku elektronicznym, umożliwiającym odsłuchanie nagrania.
Kwestie organizacyjno – techniczne:
1.    Każdy uczestnik nagrywa jedno nagranie.
2.    Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nieprzedstawionymi na innych konkursach. Dozwolone jest wykorzystanie różnych efektów dźwiękowych w celu urozmaicenia nagrania. Grupowe nagranie nie zostaje dopuszczone do udziału  w konkursie.
3.    Audiobook ma być nagrany na nośniku elektronicznym, umożliwiającym odsłuchanie go w komputerze w programach do odtwarzania dźwięków (Real Rlayer, Windows Media Player, Winamp), na odtwarzaczu CD lub MP3.
4.    W celu identyfikacji nagranego fragmentu książki uczestnicy wraz z audiobookiem dostarczają kserokopię wybranego przez siebie fragmentu książki.
5.    Długość nagrania powinna wynosić od 2 do max 10 min.     
6.    Każda praca ma być opisana i zawierać: tytuł i autora książki, imię i nazwisko uczestnika, wiek uczestnika, telefon kontaktowy.
7.    Prace można składać w działach Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni oraz w jej  6 filiach Biblioteki na terenie miasta do 15 października 2018 r.
8.    Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
Ocena prac:
1.    Prace konkursowe oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.  Podczas oceny brane będą pod uwagę następujące kryteria: wartość merytoryczna i zgodność z tematem konkursu, samodzielność wykonania pracy, oryginalność, styl, pomysłowość autora, staranność i stopień trudności, a także ogólne wrażenie artystyczne. Przy ocenie pod uwagę będzie brana prawidłowa intonacja i wymowa czytanego fragmentu książki. Dodatkowym atutem będą odpowiednio dobrane efekty dźwiękowe i czystość nagrania.
2.    Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: kategoria I (12 – 18 lat), kategoria II (19 – 40 lat), kategoria III (powyżej 40 lat).
3.    Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 25 października 2018 r. na stronie internetowej Biblioteki (www.biblioteka-bochnia.pl) oraz na Facebooku. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody rzeczowe. O terminie spotkania z uroczystym ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.
Postanowienia końcowe:
1.    Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
2.    Prace zgłaszane do konkursu nie będę zwracane autorom. Zwycięstwo wiąże się z przekazaniem praw autorskich organizatorowi (art. 50 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83). Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu swoich danych osobowych oraz wizerunku w celach organizacyjnych i promocyjnych konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami).
3.    Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.
4.    Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
5.    Dodatkowe informacje o konkursie pod nr telefonu 14 614 52 25 lub email: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Konkurs jest organizowany w ramach realizacji projektu: „Audiobook uczy, bawi, rozwija…” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
© 2006-2019 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni Poczta  |  Redakcja  |  Twórcy  |