18 XII 2017 Bochnia Future
 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni zrealizowała zakup nowości książkowych ze środków budżetu obywatelskiego w ramach projektu „BOCHNIA FUTURE”.

Projekt zakładał zakup książek z kilku, istotnych dla społeczności lokalnej, dziedzin wiedzy. Pomysłodawcy projektu kierowali się potrzebą uzupełnienia i aktualizacji opracowań naukowych na tematy dotyczące prawidłowego funkcjonowania i rozwoju miasta, regionu oraz państwa. Wybór literatury fachowej odbywał się w oparciu o wytyczne ekspertów poszczególnych dziedzin nauki. Księgozbiór Czytelni dla dorosłych wzbogacony został o ponad 200 egzemplarzy publikacji z dyscyplin wskazanych przez specjalistów oraz czytelników, korzystających ze zbiorów bibliotecznych.

Najnowsze nabytki z zakresu prawa administracyjnego to ustawa o drogach publicznych, o ochronie przyrody, publikacje o zamówieniach publicznych i partycypacji społecznej w lokalnej polityce przestrzennej. Istotnymi dla poszerzenia wiedzy i świadomości obywatelskiej są nowe, rozszerzone wydania dotyczące finansów publicznych, budżetu, podatków i zadłużenia, odzysku i recyklingu oraz roli samorządów w rozwoju odnawialnych źródeł energii. Zaktualizowano również dział architektury, urbanistyki, ładu i gustu przestrzennego, jak również dział historii i geopolityki  Azji oraz rozwoju gospodarki chińskiej i japońskiej.

Zachęcamy do systematycznego odwiedzania Czytelni dla Dorosłych bocheńskiej Biblioteki i częstego korzystania z nowo zakupionych wydawnictw.

 
Image
 
Image
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
© 2006-2018 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni Poczta  |  Redakcja  |  Twórcy  |