1 XII 2017 "Mój przyjaciel zwierz"
 Wieczorem 1 grudnia 2017 r. w Filii nr 1 bocheńskiej Biblioteki miało miejsce otwarcie wystawy prac o tematyce zwierzęcej wykonanych przez dzieci pod tytułem ”Mój przyjaciel zwierz”.

Wystawa została zorganizowana przy współpracy Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Stowarzyszenia „Bochnianie Bezdomniakom”. Prezentowane prace były tworzone przez dzieci w kilku etapach: podczas Rodzinnej Niedzieli z NGO czyli Święta Bocheńskich Organizacji Pozarządowych oraz podczas „Weekendu ze Zwierzakiem” w Galerii Rondo czyli Pierwszej Bocheńskiej Akcji Adopcji Bezdomnych Zwierząt. Wernisaż w Filii nr 1 uświetniła prelekcja Marty Sosin – Prezes Fundacji Bochnianie Bezdomniakom, która opowiedziała zgromadzonym na sali słuchaczom w jaki sposób pomagać bezdomnym zwierzętom, jak się nimi opiekować oraz jak przeciwdziałać bezdomności zwierząt. Wśród uczestników spotkania nie zabrakło najmłodszych – dzieci aktywnie uczestniczyły w prelekcji i wykazały się dużą znajomością zwyczajów zwierząt i zasad opieki nad nimi.

Wszystkim dzieciom, które stworzyły prace oraz aktywnie uczestniczyły w spotkaniu zostały rozdane dyplomy i nadany tytuł Przyjaciela Zwierząt. Dyplomy  najmłodsi przyjęli z rąk Donisławy Golonki – opiekunki kółka plastycznego ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Bochni oraz Mariana Mikulskiego - Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1, Marta Sosin wręczyła zebranym odblaski w kształcie kotka. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku i pamiątkowego wpisu do kroniki.

Wystawę można oglądać do końca grudnia w Filii nr1, ul. Wojska Polskiego 1 w godzinach pracy Biblioteki.

 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
© 2006-2018 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni Poczta  |  Redakcja  |  Twórcy  |