26 X 2017 Uhonorowane bibliotekarki
   W drugim dniu Małopolskiego Forum Bibliotek, 26 października 2017 r., odbyły się w Krakowie uroczystości jubileuszowe 100-lecia działalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

By cieszyć się pięknym jubileuszem szacownej organizacji do sali Wiedeń, podczas Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie, przybyli znamienici goście m. in. dr Tomasz Makowski – dyrektor Biblioteki Narodowej, prof. Zdzisław Pietrzyk – dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, dr Stanisław Dziedzic – dyrektor Biblioteki Kraków, przedstawiciele zaprzyjaźnionych bibliotek i stowarzyszeń oraz wielu członków SBP. Spotkanie poprowadzili członkowie Małopolskiego Zarządu Okręgu SBP: Dorota Rzepka – dyrektor PiMBP w Bochni i Jerzy Woźniakiewicz – dyrektor WBP w Krakowie. Historię i obecną działalność organizacji przedstawiła Sylwia Błaszczyk, członek Prezydium Zarządu Głównego SBP, w wykładzie „Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 1917 – 2017 sto lat w służbie bibliotek i bibliotekarzy”. O aktywności SBP w Małopolsce, ludziach w nim pracujących i podejmowanych działaniach mówiła dr Żaneta Kubic – przewodnicząca Małopolskiego Zarządu Okręgu SBP. Zaproszeni goście wręczyli listy gratulacyjne, złożyli wyrazy uznania i życzenia dalszych sukcesów dla jubilata. Aktywni i zasłużeni członkowie oraz współpracownicy Stowarzyszenia zostali uhonorowani odznaczeniami, medalami i podziękowaniami. Wśród wyróżnionych znalazły się bibliotekarki z Bochni i powiatu bocheńskiego: Maria Gałązka, Alicja Imiołek, Bernadetta Macheta, Dorota Rzepka i Beata Sowa, które odebrały wręczone przez przedstawicielkę Zarządu Głównego SBP Sylwię Błaszczyk Medale „W Dowód Uznania”.

Medal „W dowód uznania” przyznawany przez SBP od 1997 r. by honorować szczególne zasługi na rzecz bibliotekarstwa, czytelnictwa, jak i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, nadawany osobom i instytucjom otrzymały:
Maria Gałązka od wielu lat kieruje Filią Biblioteczną w Brzeźnicy – Gmina Bochnia, jest aktywnym bibliotekarzem wprowadzającym w  bibliotece wiele nowych działań, była kandydatką w konkursie Małopolski Bibliotekarz Roku 2013, jest Członkiem Zarządu Koła SBP w Bochni.
Alicja Imiołek - kierownik Działu Udostępniania i Informacji, kierownik Działu Zbiorów Audiowizualnych, pełni funkcję zastępcy dyrektora PiMBP w Bochni, jest autorką i realizatorką wielu projektów, współorganizatorem spotkań i wyjazdów studyjnych. W ubiegłej kadencji pełniła funkcję sekretarza Małopolskiego Zarządu Okręgu SBP, od wielu lat jest sekretarzem Koła SBP.
Bernadetta Macheta – instruktor w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bochni, jest współorganizatorką licznych spotkań i szkoleń dla bibliotekarzy, inicjatorka i koordynatorka projektów realizowanych w Bibliotece i Kole SBP, wieloletni skarbnik Koła SBP.
Dorota Rzepka – dyrektor bocheńskiej Biblioteki, wieloletnia przewodnicząca Koła SBP, w poprzedniej kadencji przewodnicząca Małopolskiego Zarządu Okręgu SBP, obecnie zastępca przewodniczącej MZO. Inicjatorka i koordynatorka wielu nowatorskich działań Biblioteki oraz Stowarzyszenia w Bochni i Małopolsce.
Beata Sowa - kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnicy Murowanej, zgłoszona do konkursu Małopolski Bibliotekarz Roku 2012 za modernizację biblioteki i wprowadzenie wielu nowych form upowszechniania książki, sekretarz a od 2012 r. Członek Zarządu Koła SBP w Bochni, redaktor naczelny „Wiadomości Lipnickich”.

Podziękowanie otrzymała również bocheńska Biblioteka, w której od wielu lat aktywnie działają struktury Stowarzyszenia, obecnie Koło i Oddział. Wszystkim członkom Stowarzyszenia życzymy wielu sukcesów i kolejnych 100 lat owocnej pracy na rzecz bibliotek i bibliotekarzy.

 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
© 2006-2018 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni Poczta  |  Redakcja  |  Twórcy  |