1 VIII 2017 Zmiany w regulaminie korzystania
 Szanowni Czytelnicy! Informujemy, że od 1 września 2017 r. ulega zmianie regulamin korzystania ze zbiorów i usług Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni.

Wprowadzona zostanie opłata za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych, która będzie naliczana automatycznie za każdą rozpoczętą dobę po terminie zwrotu, za każdy wypożyczony egzemplarz.

Prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem:
Załącznik nr 1 :
 
© 2006-2018 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni Poczta  |  Redakcja  |  Twórcy  |