20 VII 2017 "Kierunek kariera" - szkolenia za bony
  Doradcy zawodowi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy będą dyżurować w Bibliotece i zachęcać do wzięcia udziału w projekcie „Kierunek Kariera” w ramach którego można uzyskać nawet do 87% dofinansowania do szkoleń.

Małopolski projekt „Kierunek Kariera” realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują. Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie : https://www.pociagdokariery.pl
Kto może skorzystać z projektu?
Bony i usługi doradztwa zawodowego (Bilans Kariery) są przeznaczone dla osób pracujących (zatrudnionych na umowę o pracę, na podstawie wyboru, mianowania, powołania lub spółdzielczej umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu pracy, a także na umowę zlecenie lub umowę o dzieło; prowadzących wyłącznie jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników; rolników, którzy nie są osobami bezrobotnymi, opłacają składki w KRUS i poświęcają czas na prowadzenie gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowały żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowały), niezależnie od miejsca wykonywania pracy, które:
•    ukończyły 25 lat, a jeszcze nie mają 50 lat -  posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą);
•    ukończyły 50. rok życia – niezależnie od wykształcenia;
•    są w jakiś sposób związane z Małopolską - mieszkają, uczą się lub pracują
w województwie małopolskim;
Jak skorzystać ze szkoleń?
Pierwszym krokiem do otrzymania bonów szkoleniowych jest usługa Bilansu Kariery. Jest to indywidualne spotkanie (lub cykl spotkań) z doradcą zawodowym, podczas którego nie tylko podsumowuje się dotychczas nabyte umiejętności, edukację i doświadczenia zawodowe, ale także określa się plan dalszego rozwoju, w tym m.in. rodzaje i tematykę potrzebnych szkoleń.
Na Bilans Kariery będzie można umówić się w Bochni. Dyżury doradców będą w Powiatowej  i Miejskiej Bibliotece Publicznej  w Bochni przy ul. Mickiewicza 5, w dniach 10 sierpnia i 14 września, w godzinach od 13.00 do 17.00.
 Aby umówić się na spotkanie z doradcą zawodowym prosimy o kontakt Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie tel.: 14 626 99 40, e-mail: centrum.tarnó Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Z jakich szkoleń można skorzystać?
Szkolenia realizowane są na terenie całej Małopolski (w tym także w Bochni) przez firmy szkoleniowe, które w pierwszej kolejności oferują szkolenia:
•    językowe w połączeniu z egzaminem;
•    informatyczne, w tym dotyczące: obsługi np. komputerów, smartfonów, laptopów i innych urządzeń; umiejętności korzystania z internetu; korzystania z narzędzi cyfrowych i aplikacji; obsługi programów biurowych, min.  pakietu MS Office; obsługi specjalistycznych programów;
•    kurs prawa jazdy kat. A i B;
•    zarządzanie projektami.

Pełna tematyka możliwych do realizacji szkoleń dostępna jest w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz w biurze projektu „Kierunek Kariera”. Wiele firm szkoleniowych zadeklarowało możliwość organizacji szkoleń także w małych miejscowościach, pod warunkiem, że na terenie danej miejscowości istnieje możliwość wynajęcia sali na zajęcia oraz, że na dane szkolenie zbierze się grupa (w zależności od szkolenia, grupa licząca od 8 do 15 osób).  Projekt ten jest przedsięwzięciem wyróżniającym nasz region na tle innych poprzez swój zasięg. Będzie realizowany do połowy 2023 roku, obejmie wsparciem w postaci bonów na szkolenia ponad 25 tys. pracujących Małopolan. Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na ten cel prawie 90 mln zł.

Więcej informacji o projekcie „Kierunek Kariera” realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie udziela biuro projektu „Kierunek Kariera”: tel.: 12 619 84 55, e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 
© 2006-2018 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni Poczta  |  Redakcja  |  Twórcy  |