26 VI 2017 "Co za tydzień...ale historia!!!"- podsumowanie
 W tym roku Oddział dla Dzieci i Młodzieży Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni realizował projekt „Co za tydzień…ale historia!!!”, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt ten skierowany był do dzieci i młodzieży powiatu bocheńskiego. Jego celem było rozwijanie potrzeby samodzielnego poszukiwania wiedzy o przeszłości naszego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem czasów panowania króla Kazimierza Wielkiego, oraz pogłębienie poczucia przynależności do małej ojczyzny. Chcieliśmy także zwrócić uwagę młodych czytelników na wartości zawarte w literaturze historycznej, rozwinąć w nich pasję i zainteresowanie historią Bocheńszczyzny oraz umożliwić integrację dzieci i młodzieży z różnych szkół i środowisk społecznych.

Realizacja działań odbyła się w obrębie tygodnia, od 19 do 25 czerwca 2017 roku. Rozpoczęliśmy od ogłoszenia konkursu pt. „#Kazimierz”, który polegał na stworzeniu autorskiego tweet’a o długości do 140 znaków, wyrażającego wdzięczność dla króla Kazimierza Wielkiego za zasługi dla naszego miasta. Konkurs skierowany był do uczniów klas 4 – 6 szkoły podstawowej oraz szkół gimnazjalnych. Wszyscy biorący w nim udział otrzymali pamiątkowe dyplomy a laureaci z poszczególnych grup wiekowych nagrody rzeczowe. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 25 czerwca 2017 r. podczas Literackiego Pikniku Rodzinnego w Parku Rodzinnym Uzbornia.

Zorganizowaliśmy także spotkania autorskie z: Mariuszem Wollnym - autorem książek popularno-naukowych dla dzieci i dorosłych, powieści i zwariowanych historii, Grażyną Bąkiewicz - pisarką tworzącą fabularyzowane opowieści o najważniejszych momentach historii Polski oraz Ewą Stadtmüller - autorką podań i legend regionalnych. Mariusz Wollny wygłosił również wykład historyczny, skierowany do młodzieży gimnazjalnej. Pisarz w ciekawy sposób mówił o tym, jak to król Kazimierz Wielki za jednym zamachem nadrobił 300 lat zacofania i na 300 lat naprzód zmodernizował Polskę na europejską modłę, udowadniając, że „Polak potrafi”.

W ramach projektu odbyła się multimedialna przechadzka edukacyjna z elementami gry miejskiej pt. „Bocheńskie ślady Króla Chłopów”, poprowadzona przez doświadczonego pedagoga i historyka  Jerzego  Noskowiaka. Uczestnicy przechadzki zostali podzieleni na grupy i ich zadaniem było odpowiedzenie na kilka pytań dotyczących króla Kazimierza Wielkiego i historii Bochni, w tym celu udali się ulicami naszego miasta na poszukiwanie potrzebnych im informacji. Na koniec rozwiązali test sprawdzający ich wiedzę  i za dobrze wykonane zadanie otrzymali gadżety, specjalne wykonane na potrzeby projektu.

Nie zapomnieliśmy także o naszych najmłodszych czytelnikach. Dla nich został zaproszony teatr interaktywny Krak Art z Krakowa, Studio Małych Form Teatralnych, który na różne sposoby angażuje dzieci, dając im możliwość aktywnego kontaktu z historią i jej bohaterami. Ponieważ jednym ze sposobów rozwijania patriotyzmu jest stwarzanie okazji do poznawania historii Polski, zaprosiliśmy krakowskich artystów ze spektaklem „Lech, Czech i Rus”. Trzeba powiedzieć, że była to świetna lekcja patriotyzmu, uwrażliwiająca na takie symbole polskości jak flaga narodowa, godło i hymn państwowy.

Finałem projektu był Literacki Piknik Rodzinny „Co za tydzień…ale historia” w Parku Rodzinnym Uzbornia, 25 czerwca 2017 roku. Podczas pikniku nastąpiło rozwiązanie wcześniej ogłoszonego konkursu na tweet’a oraz odbyła się tematyczna gra terenowa pt. „Zastał Bochnię drewnianą…”, pozwalająca wykazać się ogólną wiedzą na temat króla Kazimierza Wielkiego, Bochni, jej historii, legend i zabytków. Na starcie stawiło się 15 drużyn, które dzielnie pokonały trasę gry, zaliczając 6 stacji zadaniowych. A zadania wcale nie były łatwe. Ponadto, w  tym samym czasie, odbywały się liczne zabawy towarzyszące, mające na celu uatrakcyjnienie imprezy, jak np. malowanie kredą, rebusy, krzyżówki, puzzle itp. Przy ławeczce bookcrossingowej im. Marii Bielawskiej zakończyliśmy także Akcję Wspólnego Czytania, odbywającą się przez cały tydzień pod dwoma hasłami: „Czytanie w Altanie” i „Pociąg do czytania", w różnych miejscach naszego miasta. W ten sposób przeobraziliśmy Bochnię w wielką bibliotekę a jej mieszkańców przekonaliśmy, że książka jest najprzyjemniejszym i najlepszym sposobem na wypełnienie wolnego czasu.
  
Image
 
 
© 2006-2018 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni Poczta  |  Redakcja  |  Twórcy  |