21 VI 2017 Spacer edukacyjny z Jerzym Noskowiakiem

 W środę 21 czerwca 2017 r. Biblioteka zaprosiła  wszystkich zainteresowanych na  przechadzkę  edukacyjną pod tytułem  „Bocheńskie ślady Króla Chłopów”, pod przewodnictwem Jerzego  Noskowiaka.

Multimedialna przechadzka  edukacyjna z elementami gry miejskiej odbyła  się w ramach realizacji projekty „Co za tydzień… Ale historia!!!”, dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Poprowadził ją doświadczony pedagog i historyk Jerzy Noskowiak.
  
Image
 

Uczestnicy przechadzki zostali podzieleni na grupy i ich zadaniem było odpowiedzenie na kilka pytań dotyczących króla Kazimierza Wielkiego i historii Bochni, w tym celu udali się ulicami naszego miasta na poszukiwanie potrzebnych im informacji. Odwiedzili m.in.: Rynek, Rynek Górny, Stajnie Salinarną, Zamek Żupny, Szyb Regis, ulicę Kazimierza Wielkiego. Na koniec rozwiązali test sprawdzający ich wiedzę i otrzymali drobne upominki  za dobrze wykonane zadanie.

Powszechnie przyjmuje się, że Kazimierz Wielki był dobroczyńcą naszego miasta, które za czasów jego rządów należało do największych i najbogatszych w Małopolsce. Bochnia nie była szczególnie ulubionym miastem króla i zainteresowanie naszym miastem nie wynikało z jakiegoś osobistego sentymentu, ale z faktu istnienia tu żupy solnej, która dostarczała skarbowi państwa potężnych przychodów. Za jego czasów wybito szyb nazwany „Regis” (Królewski), którego budowa pozwoliła na odkrycie obfitych pokładów solnych. Niewątpliwie zawdzięczamy mu także rozbudowę zamku żupnego w stylu gotyckim, który na wiele stuleci stał się największą i najbardziej reprezentatywną budowlą w mieście. Zasługą króla było też wzniesienie w Bochni drugiego kościoła. W 1341 r. król zatwierdził darowiznę relikwii drzewa Krzyża Św., uczynioną w jego obecności, na rzecz budowy kościoła pod wezwaniem Krzyża Świętego. Blisko kościoła Św. Krzyża w 1357 r. wzniesiono przytułek dla chorych i okaleczonych przy pracy górników. Była to jedna z pierwszych fundacji opiekuńczych i charytatywnych na ziemiach polskich. Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy przypisać Kazimierzowi budowę w Bochni gotyckiego ratusza.

W uznaniu zasług Kazimierza Wielkiego dla Bochni w 1871 wystawiono mu pomnik, który do dziś stoi na bocheńskim rynku. Autorem posągu postaci króla był rzeźbiarz krakowski Walery Gadomski, bliski znajomy Jana Matejki. Pod pomnikiem widnieje napis: „Królowi chłopków, opiekunowi miast Kazimierzowi Wielkiemu swemu dobroczyńcy, Bochnia 1871”.

 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
© 2006-2018 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni Poczta  |  Redakcja  |  Twórcy  |