Punkty internetowe

 W Czytelni oraz Filii Nr 1 (ul. Wojska Polskiego 1) i Filii Nr 2 (ul. Chodenicka), Filii Nr 3 (ul. Rydla), Filii Nr 4 (ul. Brzeźnicka) i Filii Nr 6 (ul. Legionów Polskich 20) można bezpłatnie korzystać ze stanowisk komputerowych z dostępem do:

  • Internetu,
  • programów pakietu MS Office (Word, Exel, Power Point).

Dane można zapisywać na własnych nośnikach elektronicznych lub dokonywać ich wydruku według ustalonego cennika:

  • 1 strona A4 tekstu - 0.50 zł,
  • 1 strona A4 tekstu + grafika - 2 zł,
  • 1 strona A4 grafiki i zdjęć - 5 zł.

Z komputerów oraz Internetu można korzystać w celach naukowych, informacyjnych i edukacyjnych.

Czytelnia i Filie udostępniają stanowiska komputerowe, a użytkownikiem ich może być każdy Czytelnik. 

Zapoznaj się z Regulaminem korzystania z komputerów.

 

 
© 2006-2018 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni Poczta  |  Redakcja  |  Twórcy  |